Speciaal voor ondernemers. Lees alles over wat u wil weten over de nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB. Crowdfunding, kredietunies, factoring en nog veel meer. Nu voor € 22,50.
BESTEL NU

Geld in overvloed

Over crowdfunding en 11 andere financieringsvormen

De economie trek aan. Ondernemers zien nieuwe kansen. De vooruitzichten zijn goed en de rente is laag. Maar… waar haal je het geld vandaan?

In het verleden gingen ondernemers naar de bank voor financiering. Maar banken zijn door de crisis veranderd. Enerzijds is hun kredietbeleid terughoudender dan vroeger, anderzijds heeft het vertrouwen in banken een deuk opgelopen. Banken werken aan herstel, maar vertrouwen herwinnen vergt veel tijd. Zo veel tijd dat ‘de markt van geld’ kon veranderen. Naast de banken zijn nieuwe aanbieders van kapitaal opgestaan; crowdfunding en kredietunies hebben een plaats in de markt veroverd. Ook andere nieuwe aanbieders, zoals mkb-beurzen en microkrediet, zijn in de markt van bedrijfsfinanciering gesprongen. Van oudsher opereerden in deze markt naast banken al andere aanbieders in de luwte. Die aanbieders (bijvoorbeeld factoring en leasing) stappen nu uit de schaduw en roeren zich nadrukkelijk. Het financieringslandschap is een arena van tientallen aanbieders geworden. Het aanbod is zo groot dat er geld in overvloed is!

Het is niet meer de vraag of je financiering krijgt, maar welke financiering kies je?

Welke aanbieder heeft de beste propositie? Hoe kan de ondernemer kiezen? Waar moet je op letten? Wat zijn de verschillen? Wanneer maak je gebruik van welk financieringskanaal? De antwoorden op die vragen tref je aan in het boek ‘Geld in overvloed’.

Het boek bestaat uit drie delen.
In het eerste deel wordt uiteengezet hoe de markt van vraag en aanbod van geld werkt. Er zijn miljoenen spaarders in Nederland die traditioneel via banken sparen. Maar banksparen levert bijna niets meer op. Velen zoeken (en vinden) nu alternatieve kanalen om hun spaargeld rendabel rechtstreeks in ondernemingen te investeren. Hiervoor zijn in hoofdstuk 2 vijf stellingen opgenomen op basis waarvan de lezer kan bepalen of investeren in crowdfunding bij hem past of niet.

In deel II worden twaalf financieringsalternatieven toegelicht. Nieuwe financiers als crowdfunding, kredietunies en microkrediet, maar ook bestaande alternatieven als leasing, factoring en informal investors, Wat zijn hun kenmerken? Wat zijn hun voor- en nadelen? Hoe vraag je een lening aan bij een crowdfunding platform? Wat is het stapelen van financieringen? Hoe pak je dat aan?

Het derde deel slaat de brug naar de praktijk van alledag. Financiering is complexer dan vroeger. Hoe ontwikkel je een verstandig financieel plan, een financiële strategie? Aan wie vraag je advies? Hoe houd je de regie in handen? Op basis van welke criteria kies je een financier? In vier inspirerende praktijkvoorbeelden krijg je gevoel bij het proces van het moderne financieren in de verschillende levensfasen van bedrijven. Deze voorbeelden geven de lezer meer inzicht in zijn eigen situatie.

Het boek wordt afgerond met een blik op de toekomst. Financieringsland bevindt zich in een turbulente periode. De rollen en posities van de spelers worden herverdeeld. Ondernemers zoeken financieringsmogelijkheden, terwijl spaarders en beleggers nieuwe perspectieven voor hun spaargeld zoeken. Dit boek geeft beide groepen inzicht in de mogelijkheden van vandaag de dag. Voor ondernemers wordt naast de verschillende financieringskanalen ook een methode toegelicht om de voor- en nadelen van de verschillende financieringsalternatieven tegen elkaar af te wegen. Voor spaarders en beleggers biedt dit boek inzicht in de afwegingen die gemaakt worden om financieringen aan mkb-ondernemingen te verstrekken. Zij vinden antwoord op de vraag of crowdfunding een spaar- en beleggingsproduct is dat bij hen past.

De wereld blijft in ontwikkeling, de financiële markten ontwikkelen mee. Ondernemers zien kansen in overvloed. Om die kansen te benutten, hebben zij geld nodig. Dan is het toch een geruststellende gedachte dat er niet alleen kansen in overvloed zijn, maar ook geld in overvloed.

BESTEL NU

Wat anderen er over zeggen

Het Nederlandse mkb moet af van de verslaving aan bankkrediet. Dat gaat met veel afkickverschijnselen gepaard. Waar vinden ondernemers financiering, nu de banken hun kredietloket op een smalle kier hebben gezet? Dit boek biedt een praktische routekaart door het ingewikkelde landschap van alternatieve financieringsbronnen. Crowdfunding, kredietunies, microkrediet, ketenfinanciering, alles wordt nauwgezet behandeld, maar dan – en dat is prettig – zonder de hype.
Mathijs Bouman, econoom en journalist

Als er één onderwerp is waarvoor MKB-Nederland zich sinds het uitbreken van de financiële crisis heeft ingezet, dan is het wel de financiering van het mkb. De sleutel zit ’m in de combinatie van financieringsmogelijkheden. Dat vergroot de kansen en maakt ondernemers minder afhankelijk van een bank. Er mag dan ‘geld in overvloed’ zijn, dat bereikt onze ondernemers niet vanzelf. Daarom verwelkom ik deze ‘wegwijzer’, die ondernemers op heldere en praktische wijze meeneemt langs de verschillende mogelijkheden die het veranderde financieringslandschap hun inmiddels te bieden heeft.
Leendert-Jan Visser, directeur mkb-Nederland

Dit heldere en pragmatische boek maakt duidelijk welke alternatieve financieringsvormen voor mkbbedrijven mogelijk zijn ter bevordering van een vitale (regionaal-) economische groei in ons land. Geen twijfel dat deze publicatie in een grote behoefte zal voorzien.
Frans Boekema, emeritus hoogleraar Regionale Economie,
Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University


Geld in overvloed is een reisgids door financieringsland. Een must voor ondernemers, accountants en adviseurs.
Hans Biesheuvel, co-founder onl voor Ondernemers

Over de auteur

Fons Huijgens (1956) specialiseerde zich al tijdens de kandidaatsfase van de studie bedrijfseconomie in het vakgebied ondernemingsfinanciering. In 1982 studeerde hij af in deze specialisatie. Aansluitend werkte hij tot 2006 bij verschillende banken. Als specialist, als directeur, als commerciant en als deelnemer van kredietcomité’s. Zo leerde hij het financieringsvak in de praktijk en ontdekte de geheimen van de bankpolitiek. In die periode was Fons, in aanvulling op het bancaire werk, voortdurend actief in de ontwikkeling van een eigen visie op het financieringsvak. Niet alleen volgde hij na de universiteit vele seminars en aanvullende opleidingen, maar ook heeft hij zelf studiemateriaal ontwikkeld voor een complete bancaire leergang bedrijfskunde en publiceerde hij reeds in de jaren `90 een artikel op het gebied van zakelijke kredietverlening op basis van creditscoring. Nu, vijftien jaar later, zetten de banken serieuze stappen in deze richting.

Omdat objectief advies en productverkoop elkaar niet verdragen richtte Fons in 2006 een onafhankelijke adviespraktijk op, specifiek gericht op het gebied van financiering van ondernemingen (www.hucofin.nl). In aanvulling op de adviespraktijk ging hij ook steeds meer zijn visie op financiering uitdragen in workshops, presentaties en artikelen. Dit resulteerde in 2013 in zijn eerste boek met de titel De Bank De Baas. Hierin slaat hij een brug tussen bank en bedrijfsleven.

Geďnspireerd door de vele veranderingen die zich de laatste jaren in financieringsland voordoen is het accent van zijn presentaties verschoven van bankfinanciering naar alternatieve financieringsvormen. De vele positieve reacties vanuit het publiek vormden de stimulans om dit onderwerp in een boek te beschrijven. En inmiddels is zijn boodschap: of je nu wel of niet de bank de baas bent, voor de ondernemers in Nederland is er echt geld in overvloed.

BESTEL NU

Contact

De auteur, Fons Huijgens, is eigenaar van Hucofin Corporate Finance, gevestigd in Tilburg.
E fons@hucofin.nl
T +31 6 120 237 00

www.hucofin.nl
www.debankdebaas.nl
www.bankpaspoort.nl